Almene oplysninger

  • Meld dig ikke til flere fag end du kan overkomme
  • Er du begyndt på et hold, skal du både for din egen og dine kammeraters skyld, fuldføre undervisningen.
  • Meld afbud til din lærer eller ungdomsskolen, hvis du er forhindret i at møde en aften. Hvis du udebliver vil hjemmet blive orienteret herom.
  • Ungdomsskolen følger folkeskolens ferieplan.
  • Undervisningen er gratis - dog kan der i visse fag blive tale om betaling til en del af materialeudgiften.
  • Du kan godt tilmelde dig fag i andre afdelinger end din egen, men så skal du selv sørge for transporten.

Tilmelding

Du skal udfylde tilmeldingskortet med fag
og aflevere det til os på kontoret. Eller meld dig til online på www.ungtønder.dk.
Bemærk rejser kan du kun melde dig til online på ungtønder.dk og ved samtidig betaling.
Tilmelding senest (se tilmeldings frister under "holdoversigt" under de enkelte fag).

Husk at overholde denne tidsfrist, så vi kan få lavet holdene med det samme.
Du kan naturligvis få nærmere oplysninger om de enkelte hold på kontoret.