Tønder Ungdomsskoles bestyrelse 2014

Ungdomsskolebestyrelsen:

Mathias Knudsen - Politiker -  Økonomiudvalgsrepræsentant.
Henrik Mehlsen -
Politiker -  Børn og skoleudvalgsrepræsentant
Jes Matzen -
Arbejdsgiverrepræsentant
Mike Petersen - LO repræsentant
Nina Lorentzen - Skolebestyrelsesrepræsentant
Pernille Paaby - Skoleleder
Thomas Lyhne - Afdelingsleder
Vakant - Elevrepræsentant
Sonja Dahl Larsen - Medarbejderrepræsentant
Horst Petersen - Medarbejderrepræsentant
Mikkel Brander - Ungdomsskoleinspektør
Esben Lind - Viceungdomsskoleleder (sekretær)