Almene oplysninger


* Meld dig ikke til flere fag end du kan overkomme

* Er du begyndt på et hold, skal du både for din egen og for dine
   kammeraters  skyld, fuldføre undervisningen.

* Meld afbud til din lærer eller ungdomsskolen, hvis du er  forhindret i at
   møde en aften. Hvis du udebliver vil hjemmet blive orienteret.

* Ungdomsskolen følger folkeskolens ferieplan.

* Undervisningen er gratis - dog kan der i visse fag blive tale om
   betaling til en del af materiale-udgiften.

* Du skal ALDRIG starte på et hold - før du har fået besked fra                        Ungdomsskolen. Enten pr. brev - mail - eller sms.