Regler for rejserDer kan være begrænsede antal pladser. Hent flere informationer på ungdomsskolens kontor.

Du skal som udgangspunkt gå mindst i 8. årg. før du kan deltage i Tønder Ungdomsskoles rejser. (Dog kan 7 klasse deltage i udvalgte rejser - se rejsebrochure eller spørg på kontoret).

Du skal altid have EGET pas, sygesikringsbevis og EU sygesikringsbevis, ligeledes skal du have tegnet en rejseforsikring når du rejser med Tønder Ungdomsskole til udlandet.

Fordeling
Sker efter Tønder Ungdomsskoles regelsæt.


Force majeure

Opstår der situationer, hvor der af uforudsete hændelser skal ske ændringer i forhold til det overfor anførte, kontaktes rejsekoordinatoren, som tager stilling til om ungdomsskoleinspektøren skal involveres i en afgørelse.