Opstart

Der er optagelse til STU uddannelsen 2 gange årligt. Den unge starter enten til august eller januar.

UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) indstiller de unge til STU.
Visitationsudvalget afgør om den unge er i målgruppen for STU.
De unge får besked om de er optaget senest 8. maj/ 8. november.
UU udarbejder individuel uddannelsesplan.
STU Tønder holder informationsmøde for de elever der er optaget og deres forældre. Maj/juni – nov/dec.
Der er opfølgningsmøde efter de første 12 uger, herefter et årligt opfølgningsmøde.