Pædagogik og teori.

Vores afsæt for forståelse, tilrettelæggelse og udmøntning af STU opgaven bygger på et udviklingsfokuseret ressourcesyn i forhold den enkelte elev. 


Det betyder, at der i forhold til hver enkelt elev fokuseres på de kompetencer, den unge indeholder i forhold til de 5 grundlæggende udviklingsdomæner- det strukturelle, det kropslige, det sociale, det emotionelle og det kognitive udviklingsdomæne.

 

Disse udviklingsdomæner anser vi ikke for værende statiske. Vi betragter dem derimod som værende til enhver tid dynamisk i spil i forskellig grad og i de forskellige relationer det unge menneske indgår i.


Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang.

Vi arbejder visuelt og struktureret.

Personalet er bredt funderet indenfor pædagogiske teorier på almen- og specialområdet.

Evaluering

Vi anvender evaluering på flere niveauer.

I forhold til elevens mål både de personlige, sociale og faglige.

I forhold til elevens praktikforløb.

I forhold til vores forskellige tiltag og indsatser.

Vi anvender både kvalitative og kvantitative metoder.