STU i praksis

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, på baggrund af den af UU og unge overordnede individuelle plan. Dette gør eleven og stamgruppe læreren i fællesskab. Den enkelte elev har mål indenfor det personlige, sociale, faglige og i forhold til praktiker.

På 1. år vægtes den personlige og sociale udvikling højest.

På 2. år kommer den faglige mere på banen og eleven kommer i sine første praktikker.

På 3. år er der i høj grad fokus på erhvervsafklaring, hvor eleven kan komme i længerevarende praktikker.

Under hele forløbet er der fokus på personlig og social udvikling.

Ca. 12 uger efter uddannelsesstart er der møde med UU- vejlederen og den unge for at justere den foreløbige uddannelsesplan.

Herefter er der et årligt møde med UU og andre relevante parter.