Studieture.

Der er mulighed for at komme på studietur. Indland/udland/internt. Alt efter hvad de unge ønsker og magter.

 

Ved udlandsture er der en egenbetaling på, ligesom eleverne skal betale for kost ved indlands/intern ture