VELKOMMEN TIL TØNDER10

 

 

  • Vi gør dig klar til uddannelse
  • Høj faglighed
  • Fokus på socialt samvær
  • Inspirerende undervisning

  


 

Hvem er Tønder 10?

Tønder 10 er den del af Tønder Ungdomsskoles brede vifte af tilbud til unge under 18 år, der efter 9. klasse har brug for yderlig faglig kvalificering og/eller afklaring i forhold til fremtidigt uddannelsesvalg. 

Vi bor på Campus Tønder, som er et samarbejde mellem Tønder 10, Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole, EUC Syd, VUC Syd, Mind Factory by Ecco samt Vejledningscentret, som består af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungeindsatsen og Jobcenter Tønder; altså er vi i dagligdagen rigtig tæt på mange af ungdomsuddannelserne og har uddannelsesvejledere lige ved hånden. Det er stor fordel for os og vores elever!

Hvorfor Tønder 10?

Når man som ung vælger et kommunalt 10. klasses tilbud, er det fordi, man ønsker at blive klar til noget. På Tønder 10 hjælper vi dig med at blive klar til din ungdomsuddannelse og din fremtid. Der er flere forskellige årsager til, at man som ung har brug for 10. klasse:

 

- Du har ikke opnået det faglige standpunkt, der kræves for at komme ind på           en bestemt ungdomsuddannelse.

- Du er ikke blevet erklæret uddannelsesparat.

- Du er i tvivl om, hvilken uddannelse, du vil i gang med, eller måske er din              situation, at du ikke ved noget som helst om, hvad du vil bruge fremtiden på.

- Du har nogle personlige udfordringer, der kræver et år i 10. klasse, så du              bliver klar på det personlige plan.

 

Undervisningen


Undervisningen på Tønder 10 veksler mellem skemauger, tværfaglige uger og projektuger. Der skal udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave, du kan vælge at få bedømt med karakter og en skriftlig udtalelse. Vi har lægger vægt på en høj faglighed, og opfordrer dig til at indstille dig til 10. klasses afgangsprøver i fagene dansk, matematik og engelsk samt valgfagene tysk og fysik/kemi.


I skoleåret 17/18 tilbyder vi 3 nye, spændende linjer:


- X-retningen – til dig, der ved du vil tage en gymnasial ungdomsuddannelse,                     men måske endnu ikke hvilken.

- Erhvervsskole-retningen – til dig, der ved, du vil tage en erhvervsuddannelse,               men måske endnu ikke hvilken.

- Afklarings-retningen  til dig, der endnu ikke har idé om, hvad du vil efter                     10. klasse. 


På alle retninger er dansk, matematik og engelsk obligatoriske fag. Til hver retning knytter sig andre obligatoriske fag. Vi har rigtig mange spændende valgfag, der kan vælges på tværs af retningerne; f.eks. tysk, fysik/kemi, psykologi, aktiv, kreativ, musik, mediefag og innovation.

Det sociale liv

 

Vi har stor fokus på din trivsel og det sociale liv på Tønder 10. Det er også en af vores store opgaver at sikre alle trives; det er vigtigt, du trives, når du skal lære! I starten af skoleåret tager vi alle på en introtur, hvor vi alle lærer hinanden at kende gennem samarbejdsøvelser, god kommunikation og selvfølgelig en masse sjov og spas. Ved skoleårets start får du tildelt en kontaktperson, som løbende vil hjælpe med, at du trives. Året igennem laver vi forskellige arrangementer, der bl.a. skal være med til at sikre, at det gode sociale liv bibeholdes. Vi har også et elevråd, du kan blive en del af. Elevrådet arbejder bl.a. på at sikre god trivsel og kommer med idéer til, hvordan det i hverdagen kan være fedt at være Tønder 10 elev.

Kort sagt!


Hos os får du en god begyndelse på dit ungdomsliv og bliver godt rustet til dit videre uddannelsesforløb og arbejdsliv. 

Tønder 10 er en god blanding af mange forskellige elever med mange forskellige drømme for deres fremtid. Her har vi plads til alle og har fokus på, at den enkelte får mest mulig med fra sin 10. klasse – både på det faglige, sociale og personlige plan. 


- Vi har elever, der fagligt er superdygtige, men som lige mangler et år at modnes i inden det går løs med mange års uddannelse. 

- Vi har elever, der på det sociale og/eller personlige plan har fuldstændig styr på deres liv, men som mangler at forbedre det faglige niveau, for at komme ind på drømmeuddannelsen.

- Vi har elever, der har fuldstændig styr på alt, men som gerne vil holde alle muligheder åbne endnu et år, inden de vælger uddannelse. 

- Vi har elever, som er helt rundt på gulvet, når de starter hos os, og derfor vælger 10. klasse, så vi kan give dem den rette guidning og støtte til at træffe valg om ungdomsuddannelse.

 

Vil du vide mere?

 

Du og dine forældre og andre interesserede er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til os. 

I kan komme forbi os på Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3 i Tønder eller kontakte os pr. telefon eller e-mail. Tlf. 7492 8399 / 7492 8398. E-mail: toender10@toender.dk

 

 

 

 

 

Ses vi? Det VED vi, vi gør!

Find links til vores spændende linjer nederst på siden!


Ved sygdom:
Ring Tlf.: 7492 8399
mellem kl. 7:45 - 8:00

(Husk at ringe hver dag, du er syg)

Tønder10
Martin Hammerichsvej 3
6270 Tønder
(+45) 74928399

L I N K S

        Facebook   twitter   youtube

TØNDER10 tilbyder følgende spændende linjer: