EUD10 Linje


EUD10 er en ny linje på 10. årgang. Hensigten med EUD10 er, at du får afprøvet forskellige former for erhversuddannelser, så du bliver klar på "dit valg" efter 10. klasse.

Det sker gennem 3 - 5 forløb, hvor undervisere fra Tønder10 og erhversuddannelserne sammen med dig arbejder med projekter, hvor arbejdsform, metoder og emner hænger sammen med ungdomsuddannelserne.

Deruover har du ekstra muligheder for at komme i brobygning eller praktik (6 uger på et skoleår) - og du får således gode muligheder for at afprøve de 4 indgange til erhversuddannelserne (teknisk skole, social- og sundhedsskolen, handelsskolen, og landbrugsskolen).

Derudover har du dansk, engelsk, og matematik på Tønder10, og kan herigennem forbedre dine grundfærdigheder inden du skal foretage dit endelige uddannelsesvalg.

Links til de andre linjer