Generelt om tankerne bag WASP

Når dit barn bliver tilknyttet WASP er han/hun BÅDE i WASP og på "den gamle skole". I et aftalt antal uger om året følger barnet særlige kurser i WASP - mens det i de øvrige uger følger den "gamle" klasse; f.eks. til prøver, lejrskole, almindelige skoleuger, projekter m.m.

I
WASP har vi fokus på dit barns læringsstil og forsøger at tilrettelægge fag-faglig undervisning ud fra det. Vi planlægger også kurser af mere praktisk karakter, hvor der trækkes på Ungdomsskolens mangeartede værkstedsmuligheder og der kan være kurser, der relaterer til dit barns ønsker for fremtiden; f.eks. sikkerhedskurser, traktorkørekort, web-design o.a.

Samtidig kan der tilrettelægges særlige brobygnings- og praktikforløb, hvor dit barn får mulighed for at stifte yderligere og mere tilbundsgående kendskab med ungdomsuddannelserne.Endeligt er det målet i WASP, at dit barn fastholdes i et fritidsarbejde – eller får hjælp til at finde et. Dette fritidsarbejde kan også danne baggrund for kursus-forløb i WASP, hvor f.eks. kvalifikationer til jobbet trænes, styrkes og videreudvikles.

Som noget ganske særligt arbejder vi i WASP med unge-mentorer; eller rollemodeller. Sammen med Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole og EUC Syd (teknisk skole i Tønder) finder WASP særlige unge, der ansættes som mentorer for dit barn (eller grupper af børn) i WASP. Disse mentorer skal dels støtte den unge WASP-elev i en konstruktiv og oplevelsesrig fritid, dels give et ”ungt” indblik i enten et erhverv, et fritidsarbejde eller en uddannelse.

Særlige forhold at være opmærksom på

Det er gratis for dig/jer, at have et barn i WASP. (Se mere under "Vejen til WASP")

Transporten til og fra WASP skal du/I ikke være bekymret for. Bor du/I langt væk fra WASP, sikrer vi, at der er transportmulighed fra "hjemskolen" og til WASP.

Vi arbejder TÆT sammen med dit/jeres barns skole og lærere. Det vil sige, at vi sikrer, at den unge ikke går glip af noget ift. f.eks. prøveforberedende undervisning, lejrskole eller skolehjemsamtaler. Det betyder også, at hvis vi kan hjælpe med noget ift. dagligdagen i "hjemskolen" - så gør vi det.

Vi afholder flere samtaler med både dig/jer, barnet og skolen undervejs i WASP-forløbene. Samtalerne kan dreje sig om skolegang og fag-faglige forhold, udannelsesvalg, erhversbesøg m.m. - men også forhold af mere personlige-social karakter i forlængelse af de coachingsamtaler vi har sammen med barnet.

Vi forsøger at arbejde på barnets præmisser - og det betyder også, at vi anvender SMS, facebook, intranet m.m. i kommunikationen med dit barn. Spørg dit barn, hvis du vil vide mere om den slags:-)