Baggrunden for SSP arbejdet!

SSP er den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem kommunens skolevæsen, kommunens sociale forvaltning, her i kommunen Børn- og skoleforvaltning, og det stedlige politi.

SSP-samarbejdet har til formål at forebygge, koordinere og styrke det kriminalpræventive arbejde med børn og unge i kommunen samt at forebygge at unge enkeltvis eller i grupper udvikler en uhensigtsmæssig adfærd.

 

Alle kommuner har SSP.

Kommunerne bruger i udstrakt grad SSP til at sætte ind over for ungdomskriminalitet. Hovedparten af kommunerne har mindst én SSP-koordinator, og cirka en tredjedel af kommunerne har mere end én. Tønder Kommune har to ( Sonja Dahl-Larsen & Dorte J. Weissert) som er organiseret under Tønder ungdomsskole.

På landsplan er der ansat 2.820 kommunale SSP-medarbejdere. Det samlede antal SSP-medarbejdere svarer til, at der i gennemsnit er 29 SSP-medarbejdere i hver kommune. En SSP-medarbejder kan fek.s. være en lærer, der er ansvarlig for SSP samarbejdet på en pågældende skole.

Nedenfor afdækker en undersøgelse fokusområderne for arbejdet i SSP-regi. Fx har 95 ud af 98 kommuner iværksat kriminalpræventive initiativer på skoleområdet, 79 kommuner har indsatser på gadeplan, og 57 kommuner fokuserer på den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder.

SE MERE HER:

Link til kommuners SSP kortlægning.


Link til Politi - SSP arbejde.